Методичні вказівки для лікарів-інтернів та курсантів спеціалізації зі спеціальності “загальна практика-сімейна медицина” із самостійної підготовки до практичних занять

 

Тема 1. Організація виявлення туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах загально-лікувальної мережі. Діагностика туберкульозу. Обов’язкові та додаткові методи діагностики туберкульозу. Класифікація туберкульозу. Текст   Додаток 1   Додаток 2   Додаток 3   Додаток 4   Додаток 5   Додаток 6   Додаток 7   Додаток 8

 

Тема 2. Лікування туберкульозу. Стандартні режими хіміотерапії туберкульозу. Класифікація і характеристика протитуберкульозних препаратів. Текст   Додаток

 

Тема 3. Профілактика туберкульозу (соціальна, специфічна, санітарна, інфекційний контроль, первинна, вторинна). Текст Додаток

 

Тема 4. Туберкульоз органів дихання. клініка, діагностика, диференційна діагностика. Особливості перебігу клінічних форм туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. Текст Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 Додаток 9 Додаток 10 Додаток 11 Додаток 12 Додаток 13 Додаток 14 Додаток 15 -а Додаток 15-б Додаток 16 Додаток 17 Додаток 18

 

Тема 5. Туберкульоз у дітей. Туберкульоз інших органів і систем. Клініка, діагностика. Текст Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8